Velkou část svého času věnujeme ochraně krajiny a přírody Moravskoslezských Beskyd a to jak praktickou činností, tak účastí ve správních řízeních o záměrech, jejichž realizace může negativně ovlivnit vzhled krajiny, či poškodit přírodní prostředí.

Poskytujeme právní pomoc jednotlivcům, jejich sdružením(nevládním organizacím) a obcím v případech, kdy je stávající nebo plánovanou činností (stavební, průmyslovou, zemědělskou apod.) dotčeno či ohroženo životní prostředí, zdraví či příznivé životní prostředí konkrétních lidí, případně celých lokálních komunit.

Za tímto účelem vzniklo v roce 1994 občanské sdružení Beskydčan, jako reakce ve snaze zabránit porušování Zákona o ochraně přírody a krajiny na Lysé hoře.