Podpořit nás můžeš také tím, že přijedeš pomoct s prací jako dobrovolník. Dozvíš se spoustu nových zajímavých věcí, budeš moct cestovat po okolí a ubytování budeš mít zdarma.

Další forma podpory můžou být věcné dary. Máte doma nevyužié nádobí, elektrospotřebiče, nábytek? Budeme rádi když nám o tom dáte vědět, třeba bychom pro to společně našli opět využití.

Poslední forma je zaslání peněžitého daru, nebo členství v o. s. Beskydčan.

Ani dobrovolnická práce není zadarmo! Pokud má práce mladých dobrovolníků přinášet výsledky, potřebuje pro svou realizaci kvalitní zázemí!

Program a realizace akcí jsou náročné na materiál i nářadí, akce je třeba propagovat, aby oslovily i nové zájemce, účastníci musí na akci přijet a někde bydlet, pro organizátory je třeba zajistit kvalitní vzdělávání, při přípravě akcí se jejich pořadatelé potřebují někde scházet a nějak komunikovat. Pro širší dopad je třeba naši činnost prezentovat navenek, směrem k veřejnosti i úřadům.